1. Poukazem se rozumí listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby osobou, která ji vydala a která má uskutečnit dodání zboží nebo poskytnutí této služby. Poukaz může mít listinnou nebo elektronickou podobu.
  2. Poukazy lze uplatnit na klinice:  

1. I am Clinic, provozovaná MUDr. Annou Zborovskou ., IČO: O992526, Chlumčanského 497/5, Praha 8, 180 00